Retreat 8-10 September 2017 – naturnärvaro och helande lugn
Längtar du efter lite naturligt helande lugn? Önskar du komma närmare naturen – och dig själv? Vad sägs om att vila under mäktiga mullbärsträd? Vad sägs om att njuta av skogens läkande ljus? Eller alvarets dofter och havets lugnande ljud? 

 

RETREAT NÄRA NATUREN

Den här retreaten handlar om att återknyta kontakten med naturen och med din egen naturliga närvaro. Vid ett tillfälle erbjuder vi en gemensam meditativ naturpromenad för den som vill. I övrigt kommer att vistas i Vilohemmets trädgård, intill och under mullbärsträden och slottsskogen.

VAD HANDLAR RETREATEN OM?

Den här retreaten handlar om att återknyta närvaron till dig själv, till naturen och till ett naturligt sätt att vara som människa. Övningarna och meditationerna vi föreslår baseras på ett internationellt forskningsbaserat förhållningssätt som bidrar till att stärka helhet, närvaro och samhörighet med naturen.

VAD INNEHÅLLER DEN?

Retreaten innehåller både gemensamma och enskilda valmöjligheter enligt följande:

• Vila

• Mjuk yoga

• Meditation

• Mindfulness

• Skrivövningar

• Kreativa uttryck

• Naturpromenader

• Gemensam reflektion

• Enskild existentiell vägledning

 

TID:8-10 September 2017

Vi börjar med gemensam middag kl 18 på fredag kvällen och avslutar kl 14 efter lunch på söndagen.

PLATS: Drottning Victorias Vilohem, Borgholm, Öland.

KOST OCH BOENDE: Du bor i ett singel- eller dubbelrum på Vilohemmet. Maten är vegetarisk och i största möjliga mån ekologisk och närproducerad. Om du i övrigt har önskemål kring maten så är du välkommen att kontakta oss.

LEDARE: Anna Rosengren, medskapare av metoden och nätverket kring den, meditationsledare och existentiell vägledare.

KOSTNAD: Retreaten inklusive kost och logi alla dagarna kostar totalt 3990 kr. Vid delat dubbelrum blir kostnaden 3490 kr per person.

ANMÄLAN: Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgift 990 kr på bankgiro 5564-2011. Anmälningar tas emot löpande och antalet platser är begränsat.

INFORMATION OCH KONTAKT: Du är välkommen att kontakta Kjell Gehammar på 0485 – 100 25 eller info@dvh.se